[Country selection page] [Checklist of Salticidae of China and adjacent countries]  [Key to Salticidae genera of China] 
[Photographs of Oriental Salticidae] [Photographs of Palaearctic Salticidae]
Museum and i Institute of  Zoology PAN, Warszawa, POLAND
Salticidae of Selected Countries
Checklists and Keys
adapted  from: "Salticidae (Araneae) of the World"  

Jerzy Prószyński 2008

Sitticus niveosignatus (Simon, 1880)

No. 0116 China: Beijin, Xinjiang;  Nepal: Himalaya Mts: Dhaulagiri area, 
possibly more than 1 species

   Male lectotype "1057 Sit. nigrosignatus ES. Peking (C.P.) "
 - coll. Simon, Mus. Paris.  (The same vial contains  also female of S. fasciger).
1.  

Misidentified male and female labelled "Attulus auspex Cbr.Yarkand", Sammlung Reimoser, NHMuseum-Wien.

2. Nepal specimen: Dhaulagiri area 4500-5700 m - by M. Zabka (female - sp.?)


3. by Proszynski 1979

4.by Proszynski 1983
.

Source: 1. Proszynski J. 1987. Atlas rysunkow diagnostycznych mniej znanych Salticidae. Zesz. Naukowe WSRP, Siedlce: 97.

2. Zabka M. 1980a. Salticidae from the Nepal Himalayas. Sitticus niveosignatus (Simon 1880), (Araneae). Senck. biol., Frankfurt a. M., 60 (3/4): 241-247, f 1-19.

3. Proszynski J. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow Palearktycznego i Nearktycznego. Rozprawy Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 6. Siedlce: map 186. With Author's and Editor's permission.
4. Proszynski J. 1983. Tracing the History of a Genus from its Geographical Range by the Example of Sitticus (Arachnida: Araneae: Salticidae). Verh. naturwiss. Verein Hamburg, (NF) 26; 161-179, map 9. With Author's and Editor's permission.

Copyright © for the page by J. Proszynski, 2001.