[Country selection page] [Checklist of Salticidae of China and adjacent countries]  [Key to Salticidae genera of China] 
[Photographs of Oriental Salticidae] [Photographs of Palaearctic Salticidae]
Museum and i Institute of  Zoology PAN, Warszawa, POLAND
Salticidae of Selected Countries
Checklists and Keys
adapted  from: "Salticidae (Araneae) of the World"  

Jerzy Prószyński 2008

Myrmarachne gisti Fox, 1937

No. 2866 China

1. by Logunov <===========================> 2. by Song

3. by Proszynski 1976

Source: 1. Logunov D.V. 1993b. Notes of two salticid collections from China (Araneae, Salticidae). Arthropoda Selecta, 2(1): 51, tab. 1a-c. With Author's and Editor's permission.
2. Song et al., 1999: The Spiders of China: 535, figs 304N-P, 305A-B. With Publisher permission.
3. Proszynski J. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow Palearktycznego i Nearktycznego. Rozprawy Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 6. Siedlce: map 198. With Author's and Editor's permission.

Copyright © for the page by J. Proszynski, 2000.