[Country selection page] [Checklist of Salticidae of China and adjacent countries]  [Key to Salticidae genera of China] 
[Photographs of Oriental Salticidae] [Photographs of Palaearctic Salticidae]
Museum and i Institute of  Zoology PAN, Warszawa, POLAND
Salticidae of Selected Countries
Checklists and Keys
adapted  from: "Salticidae (Araneae) of the World"  

Jerzy Prószyński 2008

Plexippoides doenitzi (Karsch, 1879)

No. 0193 Japan; China; Korea [females - 2 species)

1, 2. by Proszynski

3. by Bohdanowicz, Proszynski J. 1987 from Japan (figs 242-245 - presumably P. nishitakensis, = also f 37 above)

mathing of male uncertain, either with female f 36 or f 37 above

Bohdanowicz A., . Systematic studies on East Palaearctic Salticidae (Araneae), IV. Salticidae of Japan. Annales zoologici, Warszawa, 41, 2: 122-124, ff. 239-245.
4. 5.

Source: 1. Proszynski 1973b. Systematic studies on East Palaearctic Salticidae II. Redescriptions of Japanese Salticidae of the Zoological Museum in Berlin. Annales zoologici, Warszawa, 30: 110-111, ff. 33-38. 2. Proszynski J. 1984a. Remarks on Anarrhotus, Epeus and Plexippoides (Araneae, Salticidae). Annales zoologici, Warszawa, 37, 16: 400, f 2, 17. 3. Bohdanowicz A., Proszynski] J. 1987. Systematic studies on East Palaearctic Salticidae (Araneae), IV. Salticidae of Japan. Annales zoologici, Warszawa, 41, 2: 122-124, ff. 239-245. With Authors' and Editor's permission.
4. Boesenberg W., Strand, E. 1906. Japanische Spinnen. Abh. senck. naturf. Ges., 30:368, pl. figs 355, 362. 5. Proszynski J. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow Palearktycznego i Nearktycznego. Rozprawy Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 6. Siedlce: map 151, With Author's and Editor's permission.

Copyright © for the page by J. Proszynski, 1999.