[Country selection page] [Checklist of Salticidae of China and adjacent countries]  [Key to Salticidae genera of China] 
[Photographs of Oriental Salticidae] [Photographs of Palaearctic Salticidae]
Museum and i Institute of  Zoology PAN, Warszawa, POLAND
Salticidae of Selected Countries
Checklists and Keys
adapted  from: "Salticidae (Araneae) of the World"  

Jerzy Prószyński 2008

Telamonia vlijmi Proszynski, [1976] 1984

No. 0944 Japan, Korea, China [See color phot]

1.
3.

4.by Namkung 2002: 601, f 43.45a-b.

Source: 1. Original drawings by J. Proszynski, published in: Proszynski J. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow Palearktycznego i Nearktycznego. Rozprawy Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 6. Siedlce: 156, f. 291 (drawings, no description in words). Also: Proszynski J. 1984b. Remarks on Viciria and Telamonia ( Araneae, Salticidae). Annales zoologici, Warszawa, 37: 18: 423, f. 18-25 (m, f); finally in: Bohdanowicz, Proszynski 1987: 140-142, ff. 292-295, 297-299. With Author's and Editor's permission.
2. Logunov D.V., Marusik Y.M. 2000. Catalogue of the jumping spiders of northern Asia (Arachnida, Araneae, Salticidae). KMK Scientific Press Ltd., Moscow: 243, map 53. With Author's and Editor's permission.
See also: Peng, Xie, Xiao 1993: 235-237, ff. 837-847).

3. Namkung, 2002: 602, f. 43.46a-b. By courtesy.

Copyright © for the page by J. Proszynski, 1999.