[Country selection page] [Checklist of Salticidae of China and adjacent countries]  [Key to Salticidae genera of China] 
[Photographs of Oriental Salticidae] [Photographs of Palaearctic Salticidae]
Museum and i Institute of  Zoology PAN, Warszawa, POLAND
Salticidae of Selected Countries
Checklists and Keys
adapted  from: "Salticidae (Araneae) of the World"  

Jerzy Prószyński 2008

Yllenus robustior Proszynski, 1968

No. 1058 C Asia: China - Sinkiang

1. by Proszynski 1968

2. by Proszynski, Zochowska 1981

3. by Logunov

4. Logunov, Marusik 2003b


5. by Proszynski 1976 <=====================> 6. Logunov, Marusik 2000b
.........................

Source: 1. Proszynski J. 1968e. Systematic revision of the genus Yllenus Simon, 1868 Araneida, Salticidae). Annales zoologici, Warszawa 26: 435-438, f 18, 33, 58, 85-89. With Author's and Editor's permission.
2. Proszynski, Zochowska, 1981: 32-34, f 33-34. With Author's and Editor's permission. 3. Logunov D.V. 1993b. Notes of two salticid collections from China (Araneae, Salticidae). Arthropoda Selecta, 2(1): 51, 52, figs 2a-f. With Author's and Editor's permission. 4. Logunov D.V., Marusik Y.M. 2003b. A revision of the genus Yllenus Simon, 1868 (Arachnida, Araneae, Salticidae). KMK Scientific Press Ltd., Moscow, 2003b: 150-152, f 84, 512-518, map 30. With Author's and Editor's permission.
5. Proszynski J. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow Palearktycznego i Nearktycznego. Rozprawy Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 6. Siedlce: map 37. With Author's and Editor's permission.
6. Logunov D.V., Marusik Y.M. 2000b. Catalogue of the jumping spiders of northern Asia (Arachnida, Araneae, Salticidae). KMK Scientific Press Ltd., Moscow: 255, map 51. With Author's and Editor's permission.
See also: Peng, Xie, Xiao 1993: 247-248, ff. 882-885.

Copyright © for the page by J. Proszynski, 2000.