Lista  Salticidae Polski][Klucz do rodzajów Polski] ]Fotografie] [Salticidae України ] [Ключ до родів][Фотографії]
[Salticidae Европейской России][Ключ к определению родов][Фотографии]
Muzeum  i Instytut Zoologii PAN, Warszawa
Salticidae: Diagnostic Drawings Library
adapted  from: "Salticidae (Araneae) of the World"  

Jerzy Prószyński 2002

Icius cervinus Simon, 1878

No 2778 S Russia: Sarepta

Source: Original drawings by J. Proszynski, published in: Proszynski 1984c. Atlas rysunkow diagnostycznych mniej znanych Salticidae. Zeszyty Naukowe WSRP, Siedlce: 69. With Authors' permission.

Copyright © for the page by J. Proszynski, 2000.