Lista  Salticidae Polski][Klucz do rodzajów Polski] ]Fotografie] [Salticidae України ] [Ключ до родів][Фотографії]
[Salticidae Европейской России][Ключ к определению родов][Фотографии]
Muzeum  i Instytut Zoologii PAN, Warszawa
Salticidae: Diagnostic Drawings Library
adapted  from: "Salticidae (Araneae) of the World"  

Jerzy Prószyński 2002

Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865)

No. 1014 Palearctics

[ Color phot - by B. Knoflach]
[See also drawings by Logunov]

.1.
2. from Primore

3. Distribution by Proszynski 1976

4. Logunov D.V., Marusik Y.M. 2000b.

Source: 1. Original drawings from Zabka M. 1997. Salticidae Pajaki skaczace (Arachnida: Araneae). Fauna Polski 19. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa: 5-187, figs 60-69. By courtesy.
2. Original drawings Proszynski 1979:
303-304, figs 15-16. With Authors' and Editor's permission. See also: Proszynski 1991: 494, ff. 1321.1-3.
3. Metzner H. 1999. Die Springspinnen (Araneae, Salticidae) Griechenlands. Andrias 14. Staatliches Museum fur Naturkunde, Karlsruhe: 119-120, 238, t 83 - Bianor aurocinctus labelled mistakenly as Bianor albobimaculatus

4. Proszynski J. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow Palearktycznego i Nearktycznego. Rozprawy Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 6. Siedlce: map 125.
5. Logunov D.V., Marusik Y.M. 2000b. Catalogue of the jumping spiders of northern Asia (Arachnida, Araneae, Salticidae). KMK Scientific Press Ltd., Moscow: 41, map 6. With Author's and Editor's permission.

Copyright © for the page by J. Proszynski, 1999.