Lista  Salticidae Polski][Klucz do rodzajów Polski] ]Fotografie] [Salticidae України ] [Ключ до родів][Фотографії]
[Salticidae Европейской России][Ключ к определению родов][Фотографии]
Muzeum  i Instytut Zoologii PAN, Warszawa
Salticidae: Diagnostic Drawings Library
adapted  from: "Salticidae (Araneae) of the World"  

Jerzy Prószyński 1997

Talavera aperta Miller, 1971

according to Pekar 1999 = T. thorelli

No. 0392 Belgium; Germany; Kazakhstan; Russia; Slovakia; Ukraine;

1.

3. by Proszynski 1976 <=============================> 4. Logunov, Marusik 2000b

5.Chvatalova, Buchar 2002

Source: 1. Logunov D.V., Kronestedt T. 2003. A review of the genus Talavera Peckham and Peckham, 1909 (Araneae, Salticidae). Journal of Natural History, 2003, 37: 1101-1105, figs 30, 39, 47, 54-58, map 1. By courtesy of Taylor and Francis Ltd., and the Author. 2. Original drawings by J. Proszynski, previously published in Proszynski J. 1991. Salticidae. (488-523 pp., 227-244 tt., 1274-1397.4 ff.) In: Heimer S., Nentwig W. (eds.). Spinnen Mitteleuropas. Parey Verlag, Berlin, Hamburg: 498-502, figs 1338.1-2. With Author's and Editor's permission.
3. Proszynski J. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow Palearktycznego i Nearktycznego. Rozprawy Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 6. Siedlce: map 59. With Author's and Editor's permission.
4. Logunov D.V., Marusik Y.M. 2000b. Catalogue of the jumping spiders of northern Asia (Arachnida, Araneae, Salticidae). KMK Scientific Press Ltd., Moscow: 236, map 44. With Author's and Editor's permission. 4. Chvatalova, Buchar 2002: 4-5, f 1, 4, 7, 11 (reinstated as a good species).

Copyright © for the page by J. Proszynski, 2000.