Lista  Salticidae Polski][Klucz do rodzajów Polski] ]Fotografie] [Salticidae України ] [Ключ до родів][Фотографії]
[Salticidae Европейской России][Ключ к определению родов][Фотографии]
Muzeum  i Instytut Zoologii PAN, Warszawa
Salticidae: Diagnostic Drawings Library
adapted  from: "Salticidae (Araneae) of the World"  

Jerzy Prószyński 1999

Sitticus ammophilus (Thorell, 1875)

No. 2513 SE Europe; Kazakhstan, Turkmenistan; Canada [Single colonization bridgehead in Canada]

1. type specimen

2. specimen from Ontario, Canada (leg W.P. Maddison)

3. by Maddison5. by by Proszynski 1979 <================================> 6. Logunov, Marusik 2000b

Source: 1. 2. Proszynski J. 1987a. Atlas rysunkow diagnostycznych mniej znanych Salticidae. Zesz. Naukowe WSRP, Siedlce, 86-87. With Author's and Editor's permission. 3. Xeroxcopy of drawing by Wayne P. Maddison, by permission.
4. Proszynski J. 1983. Tracing the History of a Genus from its Geographical Range by the Example of Sitticus (Arachnida: Araneae: Salticidae). Verh. naturwiss. Verein Hamburg, (NF) 26; 161-179. With Author's and Editor's permission.
5. Proszynski J. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow Palearktycznego i Nearktycznego. Rozprawy Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 6. Siedlce: map 182. With Author's and Editor's permission.
6. Logunov D.V., Marusik Y.M. 2000b. Catalogue of the jumping spiders of northern Asia (Arachnida, Araneae, Salticidae). KMK Scientific Press Ltd., Moscow: 203, map 36. With Author's and Editor's permission.
See also: Ovtsharenko 1978: 685-686, f 1-3; Wesolowska 1996: 41-42, f 33a-b.

Copyright for the page by Jerzy Proszynski , 1999.