Lista  Salticidae Polski][Klucz do rodzajów Polski] ]Fotografie] [Salticidae України ] [Ключ до родів][Фотографії]
[Salticidae Европейской России][Ключ к определению родов][Фотографии]

Salticidae: Diagnostic Drawings Library

by Jerzy Proszyński 1997

Yllenus albocinctus (Kroneberg, 1885)

No. 1000 Armenia; Turkey; Middle Asia (Kazakhstan, Kyghyzstan, 
Tadjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan); Mongolia; China: Xinjang. [See also drawings by Logunov]

1.
2. by Proszynski 1982 <=====> 3. by Proszynski 1976 <=================> 4. Logunov, Marusik 2000b
............... ................

Source: 1. Original drawings by J. Proszynski in: Proszynski J. 1968e. Systematic revision of the genus Yllenus Simon, 1868 (Araneida, Salticidae). Annales zoologici, Warszawa 26: 463-466, f 25, 38, 52, 66, 136-143. With Author's and Editor's permission.
2. Proszynski J. 1982. Salticidae (Araneae) from Mongolia. Ann. hist. nat. Mus. hung., Budapest, 74: 290, f. 48. Both with Author's and Editor's permission.
3. Proszynski J. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow Palearktycznego i Nearktycznego. Rozprawy Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 6. Siedlce: map 32. With Author's and Editor's permission.
4. Logunov D.V., Marusik Y.M. 2000. Catalogue of the jumping spiders of northern Asia (Arachnida, Araneae, Salticidae). KMK Scientific Press Ltd., Moscow: 248, map 40. With Author's and Editor's permission.
See also: Hu, Wu 1989: 396, ff. 308.1-2.

Copyright © for the page by J. Proszynski, 2000.