[Country selection page] Lista  Salticidae Polski][Klucz do rodzajów Polski] ]Fotografie]
[Salticidae України ] [Ключ до родів][Фотографії]
[Salticidae Европейской России][Ключ к определению родов][Фотографии]
[Checklist of Salticidae of Turkey][Türkiye’nin Salticidae Listesi]

Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 2008

Єжи Прушиньський

Ключ до родів 
 Salticidae (Araneae) України   
засновано на 
  "Salticidae (Araneae) of the World" by Jerzy Prózyński

Переклад Н.Ю. Полчанінової

Попередні зауваження. Павуки-скакунці добре розпізнаються за загальним видом, який потрібно запам'ятати. Ключ може бути корисний при першому знайомстві з родом і при усуненні можливих сумнівів, що виникають через велику розмаїтість цих павуків. Визначення роду за тезами ключа має бути підтверджене порівнянням з якісними малюнками або фотографіями. Надані в цьому ключі назви родів одночасно є електронними посиланнями.

Ключ до родини:
Павуки дрібні або середніх розмірів, з характерним різко підрубленим переднім кінцем тіла. Передня вертикальна поверхня тіла («обличчя») з 4 очами, розташованими в один ряд: 2 великих медіальних ока й 2 дрібних латеральних. 2 пари очей, що залишилися, розташовані латерально на дорзальній поверхні головогрудей: очі 2-го ряду дуже маленькі, очі 3-го ряду середніх розмірів. Поверхня між очами називається очним полем. Тіло компактне, ноги короткі або трохи подовжені. Ходять, бігають або стрибають. Відрізняються складною поведінкою, що включає різні методи полювання, шлюбні танці, захист кладки яєць, іноді турботу про молодь. Європейські скакунці не будують ловильних сіток (як деякі тропічні роди), але іноді залишають рятувальні нитки, що у деяких випадках допомагають самцям знайти самок; будують сховища та кокони — родина Salticidae - 1

- передній кінець тіла виглядає інакше, форми й пропорції тіла інші, поведінка інша – інші родини павуків

1(0) – форма тіла нагадує мурах (що дозволяє павукам ховатися від хижаків серед мурах). Черевце подовжене
 і звужено в середені, стебельце довге, не скрите під черевцем - 2 Схожі на мурах  
-  не схожі на мурах – 4

2(1) середнього розміру скакунці схожі на мурах – 3

- Дрібні, схожі на мурах скакунці, головогруди НЕ стислі, плоскі й низькі. САМЦІ: бульбус маленький, білий, грушеподібний; короткий емболюс відходить від переднього кінця бульбусу. САМКИ: епігіна склеротизована, не скульптурована, копуляційні отвори знаходяться у середній частині, зазвичай трохи зсунуті латерально, сперматека дуже маленька – genus Synageles

3 (2) Очне поле значно підняте над грудьми, груди стислі латерально й дорзо-вентрально; САМЦІ: хеліцери сильно витягнуті вперед, бульбус із додатковою частиною спермофору у вигляді маленької петлі в передній половині, емболюс двічі обертається навколо бульбусу, відросток гомілки дуже маленький, гачкоподібно зігнутий. САМКИ: епігіна велика, не склеротизована, з білою мембранною областю, яка розташована позаду, медіально розділена внутрішніми склеротизованими каналами, є поздовжні канали, що також просвічуються - Myrmarachne

- Очне поле й груди плоскі, на одному рівні. САМЦІ: емболюс широкий, близько 1/3 ширини бульбусу, своєю роздутою основою виходить із середньої частини бульбусу. САМКИ: копуляційні отвори розташовані спереду, відділені медіальним гребенем, витягнутим через передню половину епігіни, канали прямі й товстостінні, як сперматека – Leptorchestes

4(1) Структура пальпи й епігіни характерна для підродини Euophryinae (див. нижче). Дуже дрібні павучки, менші за 4 мм; довжина очного поля близько 40 % довжини головогрудей, головогруди низькі, біля 45–60 % довжини на рівні третього ряду – 5

 - Види середніх або крупних розмірів, генітальні органи інші – 7

5(4) Темно забарвлені павуки, тегумент блискучий (у САМЦІВ все тіло блискуче, черевце покрите скутумом, у САМОК тільки головогруди блискучі, черевце м'яке, темно-сіре). Висота головогрудей близько 45%. САМЦІ: спермофор (семенной канал) звивається, перша петля більша, емболюс загортається на вершині бульбусу, у деяких видів має форму товстого щільного придатка. САМКИ: епігіна слабко склеротизована, зазвичай з одним білим мембранним вікном, рідше - двома, овальними або округлими; сперматеки округлі або овальні, просвічують як більш темні плями позаду вікна – Chalcoscirtus

- Тегумент не блискучий, самці без скутума – 6

6(5) Зазвичай характеризуються статевим диморфізмом, дорзальний рисунок самок, як правило, світліше. У самців черевце з темним рисунком у вигляді шеврона на світлому тлі або повністю чорне, іноді також з декількома парами маленьких світлих цяток; головогруди ширші, ніж ширина третього ряду очей; очне поле близько 45 % довжини головогрудей, висота — 60 %. САМЦІ: емболюс створює завиток на вершині бульбусу (іноді навколо западини), спермофор звивається, утворює широкі петлі. САМКИ: епігіна із двома білими мембранними вікнами, сперматеки кулясті, канали товстостінні, що загинаються, їхні дистальні частини мембранизовані, утворюють додатковий маленький вигин або петлю, проксимальний кінець тонкий, загнутий – Euophrys

 

- Близький до Euophrys і зовні схожий рід, забарвлення більш контрастне. САМЦІ відрізняються довшім емболюсом, що утворює завиток навколо западини або усередині її. САМКИ з овальними сперматеками, розташованими за вікнами або паралельно їм, канали ширші – Pseudeuophrys

- Схожі на Euophrys дуже дрібні види. САМЦІ: бульбус широкий, емболюс дуже маленький, розташований на вершині м'ясистої основи, створює завиток або вигинається. САМКИ: епігіна із двома мембранизованими вікнами, сперматеки кулясті, канали дуже тонкі й маленькі, набагато менше, ніж в Pseudeuophrys і Euophrys - Talavera

- Пальпа й епігіна нагадує Euophrys; але САМЕЦЬ із бахромою чорних щетинок уздовж гомілки й передлапки III; САМКА: черевце з розкиданими маленькими темними цятками; епігіна з вікнами, розтягнутими по всій довжині - Saitis

УВАГА. Види Chalcoscirtus, Euophrys, Pseudoeuophrys і Talavera мають дуже схожі геніталії, типові для підродини Euophryinae. Визначення самок завжди потребує виготовлення препаратів, особливо при першому визначенні КОЖНОГО виду, малюнків або фотографій

- Зовні схожі на Euophrys, з характерними відмінностями в геніталіях. САМЦІ: емболюс довгий і тонкий, відходить від латеральної поверхні бульбусу, базально завивається навколо маленького гострого виступу, покритого шипиками. САМКИ: епігіна із двома ямками замість мембранних вікон, сперматека відносно більша, зазвичай складається із двох камер, канали в деяких видів довгі й загнуті - Neon

7(4) Будова геніталій інша, ніж у родів Chalcoscirtus, Euophrys, Pseudoeuophrys, Talavera, Neon8

8(7) - Головогруди широкі, опуклі латерально; забарвлення однотонне, майже чорне – 9

- Ширина головогрудей звичайних пропорцій, тіло покрите щетинками й/або лусочками – 11

- Головогруди вузьки, їх латеральні поверхні майже паралельні – 12

9(8) Очне поле довге, біля половини головогрудей, найширше на рівні 3-го ряду очей, очі розташовані по краях дорзальної поверхні - 10

10(9) Задній скат головогрудей широкий і крутий, частково захований під переднім краєм черевця (особливо помітно у самців): поверхня головогрудей груба, блискуча, головогруди вужчі за черевце. Очне поле позаду розширюється, тягнеться більш ніж на половину довжини сплощеної частини головогрудей. САМЦІ: емболюс закручується в щільний завиток на вершині бульбусу, але спермофор не звивається. САМКИ: копуляційні отвори розташовані спереду; канали спереду прямі і широкі, позаду створюють складні завитки; краї ямки не склеротизовані - Ballus

- Задній скат головогрудей пологий та звужений, черевце майже чорне, часто з парами маленьких білих плям. САМЦІ: бульбус округлий або поперечно-овальний, з конічним підвищенням у середині, тонкий емболюс відходить збоку, плавно зігнутий. САМКИ: епігіна спереду з білим мембранним вікном і медіальною поздовжньою склеротизованою кришечкою над задньою кишенею, позаду із клубком складних склеротизованих каналів сперматеки, які з'єднані особливою «С»-подібною структурою — Sibianor

(також Bianor)

 

11(8)Рисунок черевця складається з пар латеральних білих плям на більш темному сіруватому, червонуватому або зеленуватому тлі. САМЦІ: бульбус із парою темних тонких відростків, що відходять від білої подушечки, функціонально вони є емболюсом і кондуктором. САМКИ: епігіна склеротизована, коричневі копулятивні отвори знаходяться на кінцях переднього вигину ямки, сперматеки позаду створюють компактні тіла зі складними внутрішніми камерами Dendryphantes

 

- Зовні схожі, але емболюс тонкий та довгий, канали епігіни довші, розбігаються від середини епігіни - Macaroeris 

12(8) Головогруди довгі й низькі, ноги I значно довші й грубіші, ніж II-IV, з модифікованою гомілкою - 13

- Головогруди високі, якщо ноги I і довші, то незначно – 15

- Головогруди дуже високі, тіло «волосате» - 16

- Головогруди ні високі, ні низьки, «середні» - 17

13(12) Ряд товстих стридуляційних шипиків розташований на горбках під латеральними очами по боках головогрудей й відповідає мікрошипикам на дистальній поверхні стегна I, гомілка I медіально роздута, з укороченими або повністю редукованими шипами та з особливо довгими характерно загнутими чутливими волосками (трихоботріями) —Pseudicius

- Ряд стридуляційних волосків відсутній, гомілка I не роздута - 14

14(13) Черевце особливо довге. САМЦІ: цимбіум зі сплощеною латеральною поверхнею. САМКИ: епігіна овальна, не скульптурована, короткі канали входять у сперматеку у формі довгого склеротизованого каналу, що створює складні петлі або вузол – Marpissa

- черевце вужче, САМЦІ схожі на Marpissa, у САМОК епігіна із заднім краєм, який вирізаний у трикутний мис, канали спрямовані вперед, спочатку короткі й прямі, потім утворюють вузол з петель і камер на зразок цвітної капусти – Mendoza

- Черевце подовжене, у самців з білим і червонуватим малюнком, у самок зі світлішою медіальною смугою, що межує із темними плямами. САМЦІ: ноги I довгі, бульбус овальний, - бульбус мішкоподібний, витягнутий уперед перед спермофором, на гомілці пальпи два коротких відростки. САМКИ: отвори розташовані спереду, канали йдуть назад, упадають у поперечні сперматеки -  Icius hamatus 

- Тіло довге, плоске, черевце широке. САМЦІ: бульбус розколотий майже навпіл, медіальна частина створює основу емболюса, гомілка пальпи коротка, ширше за цимбіум. САМКИ: внутрішні структури товстостінні, склеротизовані, отвори розташовані спереду, канали прямі, сперматека куляста - Menemerus (semilimbatus — космополіт у теплих областях)

- Тіло коротше - 15

15(12) Головогруди подовжені, з поздовжніми світлими й темними смугами, які переходять також на черевце. САМЦІ: бульбус роздутий, грубий і склеротизований, кінчик емболюса висувається з-під краю бульбусу, частина що залишилася закручена в петлю, заховану в простір між бульбусом і цимбіумом. Відросток гомілки пальпы складається із двох гілок, розділених глибокої U- або V-подібною виїмкою. САМКИ: епігіна плоска, із двома великими овальними ямками, отворів не видно, канали спрямовані вперед, де вони загинаються медіально й повертають назад у вигляді вигнутого ланцюжка камер, що нагадують раковини равлика - Phlegra

- Схожі на Phlegra, але рисунок без чітких смужок. САМЦІ: вентральна гілка відростка гомілки трикутна й коротка, дорсальна довша, вузька й загнута. САМКИ: копуляційні отвори маленькі, розташовані латерально на задньому краї епігіни, канали спрямовані вперед, потім повертають до середини - Asianellus

- Головогруди вищі, ніж в Phlegra, часто з перевернутою V-подібною міткою на очному полі. САМЦІ: обидві відростки гомілки трикутні. САМКИ: епігіна зі склеротизованими краями, які в передній половині сходяться під кутом, отвори маленькі, розташовані біля вершини цього кута - Aelurillus

16(12) Профіль головогрудей трикутний, очі 3-го ряду розташовані у верхній точці, задній скіс починається прямо за ними. Лапки I-II зі скопулою, хеліцери без заднього медіального зубця, медіальний край спереду склеротизований, закінчується маленьким зубчиком. САМЦІ: емболюс супроводжується широким кондуктором, стегно пальпи з вентральним виростом. САМКИ: копуляційні отвори розташовані в передній частині епігіни – Yllenus

- Профіль головогрудей закруглений, тіло вкрите численними волосками, рисунок з неясними плямами; геніталії — див. рисунки – Carrhotus

- тіло вкрите численними волосками, довжина 7–10 мм, САМЦІ: черевце яскраво-червоне з медіальною чорною смугою. САМКИ й СТАТЕВОНЕЗРІЛІ особини — черевце темно-сіре, з двома паралельними рядами білих плям або ліній; геніталії — див. рисунки — Philaeus

- Тіло волосате, сіре, черевце з білими поздовжніми крапками й плямами. САМЦІ: бульбус округлий, з характерним маргінальним виростом, емболюс загортається навколо бульбусу; відросток довгий, діагональний. САМКИ: отвори на задньому краї ямки, канали мембранизовані, широкі, повертають медіально й закінчуються чорними склеротизованими сперматеками. Самки роблять сховища й кокони на вершинах чагарників, самці бігають по землі. Mogrus neglectus, larissae

-

17(12) Забарвлення тіла однорідне, з білими плямами або без них - 18

- Рисунок черевця складається з мозіїки темніших плям або ліній ,у деяких видів з парою білих плям - 19

- Черевце із широкою білою медіальною смугою, що розширюється дозаду, латерально з парою маленьких білих цяток; біла смуга переходить на головогруди, у деяких видів досягаючи 1-го ряду очей; характерна структура геніталій — Plexippus (P. paykulli космополіт у теплих областях, у більш холодних завезений у теплиці)

18(17) Черевце чорне, вкрите дрібними безбарвними лусочками, що надають різне блискуче забарвлення (блакитне, фіолетове, зелене або жовте). У деяких видів одна або дві пари білих плям і біла лінія у вигляді напівмісяця в передній частині черевця; середнього розміру або дрібні павучки. САМЦІ: стегно пальпы з характерним довгим виростом, який іноді розгалуджується апікально; на гомілці два відростки, характерна форма бульбусу й емболюсу. САМКИ: епігіна з однією медіальною або двома ямками, іноді задній край не виражений; канали склеротизовані, зазвичай загинаються в різних напрямках, спарматекі прості Heliophanus (140 видів в Африці й температній зоні Євразії)

- Черевце чорне або дуже темне з парами поперечних або діагональних латеральних білих ліній, але без медіальної поздовжньої смуги, САМЦІ: хеліцери значно більші, відросток гомілки пальпи широкий, бульбус мішкоподібний, емболюс короткий, розташований попереду. САМКИ: епігіна у формі склеротизованого поглиблення, витягнутого назад, канали й сперматека складніші, ніж у HeliophanusSalticus

- Черевце чорне з контрастними білими лініями: поздовжньою медіальною й діагональними латеральними; головогруди часто з білими плямами за очами 3-го ряду, гомілка часто модифікована. САМЦІ: эмболюс широкий, закінчується складною структурою (у деяких видів вона видна тільки при 1000-кратному збільшенні). САМКИ: епігіна із двома ямками, розділеними піднятою над медіальною кишенею кришечкою; канали склеротизовані, упадають у компактну сперматеку, їх важко простежити – Pellenes

19(17) Черевце з парами темних діагональних ліній, без білих округлих плям. Латеральна поверхня головогрудей й черевця часто світла. Відносно більші павуки (7 мм) з характерними гениталіями (див. рисунки) – Evarcha

- Рисунок черевця складається з мозаїки більш темних плям, часто з парою більш великих білих плям – 20

- Білі дорсальні плями інші, геніталії інші, озброєння хелицер інше - 21

20(19) Характерний єдиний зубець на передньому медіальному краї хеліцер (задній край не розвинений) з декількома гострими виступами, на черевці пара білих плям, три типи генітальных органів (див. рисунки):

A – САМЦІ: бульбус майже округлий, емболюс волосоподібний, загортається навколо бульбусу, спермофор створює характерний 5- або S-подібний вигин і маленьку тонку петлю напроти нього. САМКИ: копуляційний отвір усередині спільної овальної ямки, сперматека S-подібної форми, з петлями тонких довгих каналів — Sitticus: види близькі до S. floricola (S. floricola робить білі сховища й кокони на верхівках суцвіть біляводних рослин Juncus, S. rupicola – у горах, під каменями, що лежать на скелях)

Б – САМЦІ: бульбус мішкоподібний, емболюс відходить латерально, трохи довший, ніж бульбус; САМКИ: копуляційні отвори роздільні, у формі вузьких щілин у середній частині епігіни, сперматеки нагадують сплощену «С» (відрізняється в S. saxicola) — Sitticus (види близькі до S. distinguendus)

В САМЦІ: відросток гомілки пальпи великий, грубий, бульбус округлий, волосоподібний емболюс загортається навколо бульбусу. САМКИ: канали широкі, латерально у формі напіварки, входять у складний вузол тонких спарених петель (на рисунках зазвичай спрощений) –Sitticus terebratus

Г- САМЦІ: відросток гомілки пальпи великий і широкий, бульбус округлий з особливим спермофором, емболюс розташований спереду. САМКИ: епігіна з одним склеротизованим поглибленням з вигнутим заднім краєм, сперматека - склеротизована камера зі скороченими каналами - Sitticus pubescens

21. Пари дорзальних маленьких білих плям стикаються з медіальною смугою, зубчик хеліцер розділен надвоє (група fissidentate, єдиний представник у Європі й температній Азії). САМЦІ: гомілка пальпи довга, з довгими білими щетинками, відросток гомілки з маленьким гачком, бульбус і емболюс характерні. САМКИ: епігіна у формі склеротизованої ямки з ободком і плямою, що відповідає кришечці над кишенями; сперматека просвічує як неправильна темна пляма (канали й сперматека розташовані перпендикулярно поверхні епігіни, тому вони здаються вкороченими, їхня структура видна тільки на препаратах) -Hasarius adansoni (космополіт у теплих областях, у більше холодних переважно в теплицях)

=-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ADDITIONS 

- САМЦІ: основа емболюсу така ж широка, як бульбус, загнута медіально, емболюс теж широкий, тупий. САМКИ: задня частина епігіни трикутна, з маленькою округлою структурою в середині —Habrocestoides (Chinattus)

- САМЦІ: цимбіум широкий, бульбус маленький, за ним видна широка маргінальна смуга цімбіуму, постеріо-латеральний кут цимбіуму витягнутий у тонке вістря, торкається кінчика загостреного тонкого відростка гомілки пальпи. САМКИ: ямка епігіни що розташована у центрі з чіткими паралельними поздовжніми краями, по боках ді постеріо-латеральних склеротизованих кишені, сперматеки компактні, склеротизовані, зі згорнутими внутрішніми камерами — Plexippoides (gestroi & P. flavescens)

- Забарвлення тіла варіабельне, з білими й чорними плямами в задній частині черевця. САМЦІ: пальпа специфічна (тропічна підродина Spartaeinae), із двома складними довгими відростками гомілки, емболюс щільно загортається навколо бульбусу. САМКИ: эпигіна з дуже великими чорними сферичними сперматеками, отвори й канали майже не видні, задній край специфічний - Cyrba algerina

==================================================================

 КОМЕНТАРІ. Сторінки з видами, що включені у дану роботу, вміщують майже усі діагностичні рисунки, які на цей час опубліковані у літературі, та відображають різні позиції і думки. Ніщо не є закінченим та вивченим у повному обсязі. Читач може сформувати свою особисту думку про окремі види та їх класифікацію. Конче зрозуміло, що залишається багато питань для вивчення: нові знахідки, нові особливості екологіі та поведінки, нові визначення та нові види. Читача запрошують зробити свій внесок у цю галузь науки.

Copyright for the page by J. Proszynski, 2007.

 

Opened times since January 1st, 2015